Schedules

BLOCK SCHEDULE

Period 0 7:30 – 8:20 50 Minutes

Period 1 & 2 8:25 – 10:05 100 Minutes

Period 3 & 4 10:10 – 11:40 90 Minutes

1st LUNCH 11:40 – 12:20 40 Minutes

Period 5 12:25 – 1:15 50 Minutes

2nd LUNCH 12:35 – 1:15 40 Minutes

Period 5 11:45 – 12:35 50 Minutes

Period 6 & 7 1:20 – 2:55 95 Minutes

Period 8 3:00 – 3:50 50 Minutes

MUNOZ CLASS SCHEDULE

1st No Class

2nd Honors Geometry

3rd AP Statistics

4th Honors Geometry

First Lunch

5th Algebra First Year

6th AP Statistics

7th Honors Geometry

MONDAY BELL SCHEDULE

Period 0 7:30 – 8:20 50 Minutes

Period 1 8:25 – 9:17 52 Minutes

Period 2 9:22 – 10:07 45 Minutes

Period 3 10:12 – 10:57 45 Minutes

Period 4 11:02 – 11:47 45 Minutes

1st LUNCH 11:47 – 12:22 35 Minutes

Period 5 12:27 – 1:12 45 Minutes

2nd Lunch 12:37 – 1:12 35 Minutes

Period 5 11:52 – 12:37 45 Minutes

Period 6 1:17 – 2:02 45 Minutes

Period 7 2:07 – 2:55 48 Minutes

Period 8 3:00 – 3:50 50 Minutes