Schedules


BLOCK SCHEDULE

Period 0 7:30 – 8:20 50 Minutes

Period 1 & 2 8:25 – 10:05 100 Minutes

Period 3 & 4 10:10 – 11:40 90 Minutes

1st LUNCH 11:40 – 12:20 40 Minutes

Period 5 12:25 – 1:15 50 Minutes

2nd LUNCH 12:35 – 1:15 40 Minutes

Period 5 11:45 – 12:35 50 Minutes

Period 6 & 7 1:20 – 2:55 95 Minutes

Period 8 3:00 – 3:50 50 Minutes


MUNOZ CLASS SCHEDULE

1st No Class
2nd Honors Geometry
3rd AP Statistics
4th Honors Geometry
First Lunch
5th Algebra First Year
6th AP Statistics
7th Honors Geometry

MONDAY BELL SCHEDULE

Period 0 7:30 – 8:20 50 Minutes

Period 1 8:25 – 9:17 52 Minutes

Period 2 9:22 – 10:07 45 Minutes

Period 3 10:12 – 10:57 45 Minutes

Period 4 11:02 – 11:47 45 Minutes

1st LUNCH 11:47 – 12:22 35 Minutes

Period 5 12:27 – 1:12 45 Minutes

2nd Lunch 12:37 – 1:12 35 Minutes

Period 5 11:52 – 12:37 45 Minutes

Period 6 1:17 – 2:02 45 Minutes

Period 7 2:07 – 2:55 48 Minutes

Period 8 3:00 – 3:50 50 Minutes